Selectieprocedure

Eerste selectieronde

We vragen altijd een schriftelijke sollicitatie: schrijf of e-mail uw sollicitatiebrief en voeg er uw curriculum vitae aan toe. U kunt ook online solliciteren door een online sollicitatieformulier in te vullen onderaan de betreffende vacature, of een spontaan sollicitatieformulier in te vullen. Vermeld voor welke ziekenhuiscampus(sen) of woonzorgcentrum(s), welke dienst of specialiteit u in aanmerking wenst te komen.

Op basis hiervan maakt de dienst Talentbeheer een eerste selectie. U krijgt hiervan altijd schriftelijk antwoord: ofwel ontvangt u een brief of e-mail waarin staat dat u niet in aanmerking komt voor de functie, ofwel vragen we u contact met ons op te nemen om een afspraak te maken.

Tijdens een eerste kennismaking peilen wij - Katrien Van de Staey, Isabelle Van Looveren, Sophie Sturm, Ann Smits of Isa Custers, medewerkers van de dienst talentbeheer- naar uwloopbaan, motivatie en verwachtingen. We proberen een duidelijk beeld te krijgen van uw persoonlijkheid en competenties. Ook geven we graag informatie over de functie-inhoud en de voordelen. We trachten een antwoord te formuleren op al uw vragen. Aansluitend nemen we testen af via de computer.

Tweede selectieronde

De uiteindelijke beslissing wordt genomen in samenspraak met de betrokken verantwoordelijke en/of artsen. Zij nodigen u ook nog uit voor een gesprek.

Assessment Center

Voor leidinggevende functies houden we in de tweede selectieronde een Assessment Center.

Waar vindt dit allemaal plaats?

De gesprekken vinden plaats in de gebouwen van campus Sint-Vincentius of campus Sint-Augustinus.

De volledige sollicitatieprocedure werken we snel en professioneel af en bekronen we hopelijk met een contract, zelfs - als u dit wenst – nog voor u afgestudeerd bent. We wensen u alvast veel succes toe!

Al onze vacature vindt u hier.

Stuur uw brief naar:

GZA, t.a.v. Talentbeheer
Sint-Vincentiusstraat 20
BE-2018 ANTWERPEN

U kunt ons telefonisch bereiken via: + 32 3 443 42 50 of via e-mail op jobsite(at)gza.be