Selectieprocedure

Eerste selectieronde

We vragen altijd een schriftelijke sollicitatie: schrijf of e-mail uw sollicitatiebrief en voeg er uw curriculum vitae aan toe. U kunt ook online solliciteren door een online sollicitatieformulier in te vullen onderaan de betreffende vacature, of een spontaan sollicitatieformulier in te vullen. Vermeld voor welke ziekenhuiscampus(sen) of woonzorgcentrum(s), welke dienst of specialiteit u in aanmerking wenst te komen.

Op basis hiervan maakt de dienst Talentbeheer een eerste selectie. U krijgt hiervan altijd schriftelijk antwoord: ofwel ontvangt u een brief of e-mail waarin staat dat u niet in aanmerking komt voor de functie, ofwel vragen we u contact met ons op te nemen om een afspraak te maken.

Tijdens een eerste kennismaking peilen wij - Katrien Van de Staey, Isabelle Van Looveren, Sophie Sturm, Ann Smits of Isa Custers, medewerkers van de dienst talentbeheer- naar uw loopbaan, motivatie en verwachtingen. We proberen een duidelijk beeld te krijgen van uw persoonlijkheid en competenties. Ook geven we graag informatie over de functie-inhoud en de voordelen. We trachten een antwoord te formuleren op al uw vragen. Aansluitend nemen we testen af via de computer.

Volgende stap