Voor je jouw stage aanvangt, neem je de werkpostfiche van je stagedienst aandachtig door. Deze brengt je op de hoogte van alle mogelijke risico's.

Het medisch attest dat we ten laatste op je eerste stagedag ontvangen, is in overeenstemming met de vereisten vermeld op deze werkpostfiche.

De fiches zijn in pdf-formaat downloadbaar vanop de website van GZA.