directeur zorg en wonen

Met meer dan 1000 medewerkers biedt GZA Zorg en Wonen op 10 woonzorgcampussen in de brede Antwerpse regio professionele zorg op maat. Met campussen in Antwerpen centrum, Wilrijk, Kontich, Schelle, Kalmthout en Essen vertegenwoordigen we een significant deel van het woonzorgaanbod in de Antwerpse regio.

Resultaatgebied Strategie en Beleid

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en de woonbeleving van alle bewoners en zorggebruikers in jouw woonzorgcampus. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van GZA Zorg en Wonen en voor de financieel-economische resultaten van jouw regio.

 • Je maakt deel uit van het directiecomité en werkt van hieruit actief mee aan het bepalen van objectieven en strategieën op korte, middellange en lange termijn en geeft een wezenlijke bijdrage aan het welslagen van de missie van GZA Zorg en Wonen
 • Je ontwikkelt initiatieven die gericht zijn op het verhogen van de productiviteit, de inkomsten, de kostenbeheersing en het imago van de woonzorgcampus en de groep GZA Zorg en Wonen
 • Je formuleert en implementeert verbeteringsvoorstellen om doelstellingen te realiseren en het beleid te optimaliseren
 • Je bepaalt samen met decampusverantwoordelijke het opnamebeleid voor alle zorgvormen
 • Je staat in voor de informatiedoorstroming top-down en bottom-up, bouwt binnen de toegewezen regio kennis en inzichten op en deelt deze binnen GZA zorg en wonen

Resultaatgebied Kwaliteit, continuïteit en innovatie

 • Je garandeert en optimaliseert kwaliteit, continuïteit en vernieuwing in zorg, wonen en leven;
 • Je ziet toe op inspraak van de cliënt;
 • Je volgt klachten op
 • Je neemt deel aan overlegmomenten met bewoners en zorggebruikers
 • Je garandeert een optimale personeelsbezetting volgens de noden
 • Je zorgt voor goede communicatie t.a.v. verschillende doelgroepen en stakeholders

Resultaatgebied Leiding geven

GZA Zorg en Wonen ondersteunt een dienend en inspirerend leiderschap. Als leider kan je goed luisteren en weet je mensen te betrekken bij je beleid.

 • Je maakt verbinding tussen mensen, zowel intern als extern.
 • Je schept voorwaarden gericht op het vergroten van de autonomie, deskundigheid en tevredenheid van de medewerkers
 • Je stimuleert een continue verbetercultuur

Resultaatgebied Middelenbeheer

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij de kwalitatieve en financiële doelstelling behaald worden.

 • Je zet voltijdse equivalenten en middelen in volgens het afgesproken budget en planning;
 • Je houdt toezicht op de beschikbare infrastructuur en inrichting in samenspraak met de manager infrastructuur/technische dienst
 • Je stelt de budgetten op, coördineert en bewaakt deze.

Resultaatgebied Samenwerking

 • Je neemt deel aan diverse interne en externe werkgroepen en overlegmomenten
 • Je zorgt voor inbedding in de buurt

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma.
 • Bij voorkeur heb je minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende rol binnen de ouderenzorg.
 • Je hebt kennis van de basisprocessen van organisatie en financiering van een woonzorgcentrum.
 • Volgende competenties zijn goed ontwikkeld : leiding geven, delegeren, kwaliteitsgerichtheid, visie, oordeelsvorming, plannen en organiseren, samenwerken, communicatie, klantgerichtheid en integriteit.

Aanbod

 • GZA Zorg en Wonen garandeert een marktconforme verloning. Alle relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 • Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Er zijn 5 extra verlofdagen uit de sector en 3 extra verlofdagen van GZA, dat betekent 8 extra verlofdagen bovenop de 20 wettelijke dagen.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Bedrijfswagen
 • Groepsverzekering

Solliciteren Bookmark and Share