hoofdverpleegkundige

Ben jij een enthousiaste en dynamische (hoofd)verpleegkundige, op zoek naar een nieuwe uitdaging ? Wil je meewerken aan een goede zorg waarin een respectvolle houding en inspraak van bewoners van essentieel belang is? Dan ben jij misschien de ideale kandidaat om ons team in woonzorgcentrum De Hazelaar te komen versterken ! Onze medewerkers staan borg voor kwaliteitsvolle zorgverlening, ondersteuning en begeleiding. Zij doen dit in 4 leefgroepenvanuit een warme, oprechte betrokkenheid. Het woonzorgcentrum telt 90 woongelegenheden.

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief en cliëntgericht wonen, zorgen en leven en dit binnen de contouren van het vastgelegde beleid.

Strategie en beleid

• bouwt binnen het toegewezen domein nieuwe kennis en inzichten op en deelt deze;
• geeft input voor, formuleert en implementeert verbeteringsvoorstellen om kwaliteitsdoelstellingen te halen.
• vertaalt de visie, de strategie en het beleid naar de leefgroepen en de diensten zodat de dienstverlening hierop aansluit;
• optimaliseert de organisatie en werking van de toegewezen dienst;
• neemt deel aan structureel overleg en bereidt dit voor;

Operationeel beleid

• waakt over en zorgt voor de totaalzorg;
• controleert en onderneemt indien nodig actie in het kader van de correcte invulling en gebruik van het EBD;
• ziet toe op de inspraak en respect voor de keuze van de cliënt in de aan hem verleende dienst(en);
• neemt deel aan overlegmomenten (bewonersraad, familieraad …);
• volgt de bezetting van de toegewezen diensten op;
• werkt projecten, procedures, processen en afspraken uit inzake wonen, leven en zorg, coördineert ze en implementeert ze;
• detecteert, delegeert, lost en volgt operationele en organisationele problemen op.

Leiding geven

• geeft leiding aan alle toegewezen medewerkers en diensten en stuurt deze operationeel aan;
• motiveert en inspireert de medewerkers;
• stimuleert een continue verbetermentaliteit;
• houdt talentgesprekken met de medewerkers;
• volgt absenteïsme op ;
• neemt deel aan en organiseert overlegmomenten, teamvergaderingen … ;
• detecteert opleidingsnoden, formuleert voorstellen en adviezen en coördineert deze.

Middelenbeheer

• volgt personeelsplanning, dienstroosters en werkplanningen op en stuurt ze bij;
• ziet toe op een rationeel gebruik en verbruik van goederen
• meldt structurele tekortkomingen.

Samenwerking

• neemt deel aan diverse interne (multidisciplinaire) werkgroepen
• overlegt en wisselt informatie uit met andere leefgroepen, diensten en woonzorgcentra
• onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen.

We verwachten dat je ook gedeeltelijk zelf meewerkt in het zorgteam.

Profiel

 • Je behaalde het diploma van verpleegkundige
 • Je hebt minstens 5j ervaring
 • Je hebt een hart voor senioren
 • Je bent een echte teamspeler met een positieve kijk op de wereld
 • Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • Je kan vlot zelfstandig werken en je bent flexibel ingesteld
 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt vanuit het verhaal van de bewoners.
 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring als leidinggevende

Aanbod

 • Loon conform barema 1.78 PC 330.01.20
 • Alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.
 • Een ruime hospitalisatieverzekering, ook voor je gezinsleden
 • vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.
 • Kilometervergoeding, ook als je met de fiets of te voet komt werken.
 • Terugbetaling van de kost van openbaar vervoer.

Solliciteren Bookmark and Share