hoofdverpleegkundige wzc

Ben jij een enthousiaste en dynamische (hoofd)verpleegkundige, op zoek naar een nieuwe uitdaging ? Wil je meewerken aan een goede zorg waarin een respectvolle houding en inspraak van bewoners van essentieel belang is? Dan kom jij misschien binnenkort ons team in woonzorgcentrum Sint Gabriël versterken.

Woonzorgcentrum Sint-Gabriël is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers die door fysieke beperkingen niet langer thuis kunnen wonen. De medewerkers van Sint-Gabriël willen de kwaliteit van leven van de bewoners handhaven of verbeteren. Wij werken hiervoor elke dag aan een kwaliteitsvolle zorgverlening en een zinvolle dagbesteding. De eigenheid van elke bewoner staat hierbij centraal. Dit uit zich in een huiselijke en respectvolle sfeer waar zelfstandigheid, waardigheid en een zinvol leven met eigen keuzes centraal staan.

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief en cliëntgericht wonen, zorgen en leven en dit binnen de contouren van het vastgelegde beleid.

Strategie en beleid

 • je geeft input voor, formuleert en implementeert verbeteringsvoorstellen om kwaliteitsdoelstellingen te halen.
 • je vertaalt de visie, de strategie en het beleid naar de leefgroepen en de diensten zodat de dienstverlening hierop aansluit;
 • je optimaliseert de organisatie en werking van de toegewezen dienst;

Operationeel beleid

 • je waakt over en zorgt voor de totaalzorg;
 • je ziet toe op de inspraak en respect voor de keuze van de cliënt in de aan hem verleende dienst(en);
 • je neemt deel aan overlegmomenten (bewonersraad, familieraad)
 • je detecteert, delegeert, lost en volgt operationele en organisationele problemen op.

Leiding geven

 • je geeft leiding aan alle toegewezen medewerkers en diensten en stuurt deze operationeel aan;
 • je motiveert en inspireert de medewerkers;
 • je stimuleert een continue verbetermentaliteit;
 • je houdt talentgesprekken met de medewerkers;
 • je volgt absenteïsme op ;
 • je neemt deel aan en organiseert overlegmomenten, teamvergaderingen ...;
 • je detecteert opleidingsnoden, formuleert voorstellen en adviezen en coördineert deze.

We verwachten dat je ook zelf gedeeltelijk meewerkt in het zorgteam.

Profiel

 • Je behaalde het diploma van verpleegkundige
 • Je hebt een hart voor senioren
 • Je bent een echte teamspeler met een positieve kijk op de wereld
 • Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • Je kan vlot zelfstandig werken en je bent flexibel ingesteld
 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt vanuit het verhaal van de bewoners.
 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring als leidinggevende

Aanbod

loon conform barema PC 330.01.20 - jobtime is bespreekbaar, minimaal 30u per week

Anciënniteit

Alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.

Bijkomende vakantiedagen

Vijf uit de sector en drie van GZA (dus acht dagen bovenop de twintig wettelijke dagen).

Toeslagen voor onregelmatige prestaties

 • dubbel loon voor zon- en feestdagen;
 • 26 % voor zaterdagprestaties en 35 % voor nachtprestaties.
 • vergoeding voor oncomfortabele uren:
  tussen 19 en 20 uur = 20 %
  tussen 20 en 7 uur = 35 %.

Gezondheid

 • Een ruime hospitalisatieverzekering, ook voor je gezinsleden
 • vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.

Mobiliteit

 • Kilometervergoeding, ook als je met de fiets of te voet komt werken.
 • Terugbetaling van de kost van openbaar vervoer.

Solliciteren Bookmark and Share