jobstudent dagverzorgingscentrum

Sinds januari 2016 heeft Sint-Vincentius Kalmthout een dagverzorgingscentrum, dat zich richt zowel naar personen met dementie als naar ouderen met een fysieke beperking. Het DVC biedt op alle weekdagen van 8u tot 17u dagverzorging aan ouderen die behoefte hebben aan verzorging, toezicht, begeleiding, gezelschap en ontspanning, met als doel zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorgdragende partner of kinderen worden zo ontlast. Dagopvang laat hen toe om even tijd voor zichzelf te maken of om andere verplichtingen na te kunnen komen.

Voor de periode van 22 juli t/m 16 augustus 2019 zijn we op zoek naar een jobstudente die reeds in het bezit is van een diploma van zorgkundige, bachelor in de orthopedagogie of in de ergotherapie.

Taken:

 • Organiseren van individuele en gezamenlijke activiteiten waarin gebruikers hun mogelijkheden (terug) maximaal kunnen ontplooien (hobby’s, persoonlijke interesses, huishoudelijke taken, contacten met familie, lichaamsverzorging, fitheid, …) en alzo het zelfwaardegevoel van de gebruiker verhogen.
 • Creëren van gespreksmomenten, waarbij ingegaan wordt op de individuele beleving van de gebruiker en op zijn persoonlijke levensgeschiedenis
 • De gebruiker helpen bij de activiteiten van het dagelijkse leven (eten en drinken, zich verplaatsen, naar het toilet gaan, hygiënische verzorging, ,…=ADL) en aandacht voor PDL
 • Medicatietoediening
 • Toepassen van de maatregelen ivm een algemeen hygiënebeleid
 • Kunnen inschakelen van technische hulpmiddelen (tillift, hoog-laagbed, geriatrische zetel…)
 • Begeleiden van de mantelzorger

Profiel:

 • Je beschikt over een diploma van zorgkundige of van bachelor orthopedagogie of ergotherapie
 • Je bent geëngageerd en hebt verantwoordelijkheidszin
 • Je hebt voeling met de leefwereld van ouderen en bent leergierig van aard.
 • Je kan flexibel, zelfstandig en resultaatsgericht werken. verder beschik je over een sterk organisatievermogen waarbij je aandacht hebt voor de collega’s, mantelzorgers en heb je affiniteit met het organiseren van activiteiten.

Aanbod:

Halftijdscontract van 22/7 t/m 16/8/19. Verloning volgens geldende barema's binnen de woonzorgsector PC 330.01.20

Solliciteren Bookmark and Share