begeleider DVC

Dagverzorgingscentrum De Toren biedt inzicht én uitzicht aan jonge mensen met dementie en wie hen omringt.

We stemmen ons aanbod af op de leeftijd, de levensfase, de lichamelijke conditie en de interesses van de bezoekers. Alles wat we doen, staat in het teken van wat zij kennen, kunnen, weten en willen. We zoeken daarbij een evenwicht tussen zinvolle inzet, ontspanning, therapeutische activiteiten en psychosociale ondersteuning.

We zijn ons bewust van de obstakels die jonge mensen met dementie trotseren, voelen ons nauw betrokken bij iedereen die van ver of van dichtbij voor hen zorgt en streven er naar samen met hen een lerende gemeenschap te vormen.

We zijn op zoek naar iemand met een onbevooroordeelde, open en creatieve kijk op mensen, op zorg en op het leven, iemand die mensen echt graag ziet en respecteert als unieke persoonlijkheden.

Profiel

  • Je hebt een diploma van ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychologisch assistent of andere professionele bachelor gericht opzorg
  • Je bent authentiek en weet mensen te lezen. Voordenken ligt je net zozeer als nadenken.
  • Je bent alert, wendbaar en kan relativeren en improviseren.
  • Theoretische ideaalbeelden hanteer je als instrumenten maar bieden je geen alibi om bevooroordeeld te zijn.
  • Je ondersteunt mensen om hun intellectuele en emotionele mogelijkheden optimaal in te zetten zonder de beperkingen te accentueren
  • Je kan omgaan met zeer uiteenlopende vormen van probleemgedrag.
  • Je kan actief goede randvoorwaarden creëren en ruimte geven aan initiatieven.

Aanbod

Het betreft een langdurig vervangingscontract, de einddatum is nog niet bekend.

Salaris volgens barema in PC 330.01.20

Anciënniteit

Alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.

Bijkomende vakantiedagen

Vier uit de sector en vier van GZA (dus acht dagen bovenop de twintig wettelijke dagen) voor een voltijdse medewerker - pro rata voor een deeltijdse medewerker.

Gezondheid

Een ruime hospitalisatieverzekering en vanaf vijf jaar anciënniteit ook een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.

Solliciteren Bookmark and Share