stafmedewerker preventie en bescherming

Jobinhoud

 • je voert activiteiten uit in het kader van de welzijnswet en je opdrachten zijn gebaseerd op de wettelijk beschreven functie van een preventieadviseur binnen een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • onder leiding van de manager en samen met de andere leden van de cel preventie, veiligheid en milieu zorg je voor de uitbouw en invulling van het welzijnsbeleid voor onze drie ziekenhuiscampussen en tien woonzorgcentra.
 • je werkt vlot samen met arbeidsartsen, andere preventieadviseurs en medewerkers van de externe preventiedienst.
 • je werkt mee aan de administratieve taken in verband met preventie, bescherming en welzijn op het werk.
 • je bent mee verantwoordelijk voor de opvolging van de vergunningen en erkenningen.
 • je onderhoudt, met volle respect voor je specifieke onafhankelijke positie, goede contacten met directie en managers, dienstverantwoordelijken en alle medewerkers.

Je werkt halftijds (19u/week) of voltijds.

Vereisten

 • je beschikt over een bachelorsdiploma bij voorkeur technisch, medisch-technisch, of veiligheid georiënteerd.
 • je bent flexibel, constructief en open ingesteldheid.
 • je geeft blijk van een goed organisatorisch vermogen.
 • je bent communicatievaardig, zowel schriftelijk als mondeling.
 • je werkt cliëntgericht.
 • je kan op een vlotte manier interne opleidingen uitwerken en zelf geven.
 • je hebt een meer dan gewone interesse voor het veiligheids- en het welzijnsbeleid op het werk.
 • je bent bereid de noodzakelijke kennis op te bouwen, te verruimen en je waar nodig bij te scholen.
 • je bent voor alles een teamspeler, die er toch in lukt om in sterke mate zelfstandig te werken.
 • je kan projectmatig werken.
 • je beschikt over een attest veiligheidskunde niveau 2, of je bent bereid dit op korte termijn te verwerven.

ervaring als preventieadviseur in een ziekenhuis of een zorgomgeving biedt een meerwaarde

Solliciteren Bookmark and Share