hoofdverpleegkundige wzc

Woonzorgcentrum Sint-Bavo is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers, met bijzondere aandacht voor de zorg voor personen met dementie.

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en organisatie van de toegewezen leefgroep(en).

Organisatie

je stemt in samenspraak met de coördinator de dienstverlening af op de noden van de cliënten;
je formuleert verbeteringsvoorstellen;
je stimuleert de correcte toepassing van de procedures, het goede gebruik en correcte invulling van het EBD en de kwaliteit en continuïteit van de leefgroep(en);
je staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de leefgroep(en) en andere disciplines;
je bent aanspreekpunt in geval van praktische problemen binnen de leefgroep(en);
je neemt initiatief in overleg met andere disciplines om een efficiënte cliëntgerichte zorg te krijgen en een aangenaam woon- en leefklimaat te bevorderen.

Coachen

je bent het eerste aanspreekpunt op de werkvloer voor de medewerkers in je leefgroep;
je stimuleert een continue verbetermentaliteit;
je enthousiasmeert, stimuleert en ondersteunt samenwerking en communicatie tussen de medewerkers;
je staat in voor het onthaal, integratie en inscholing van de nieuwe medewerkers en stagiairs;
je voert in opdracht van de coördinator bijkomende gedelegeerde taken uit.

Middelenbeheer

je staat in voor bestellingen op de toegewezen leefgroep(en);
je zet de beschikbare middelen juist in;
je signaleert bijkomende behoeften aan middelen

Samenwerking

je neemt deel aan diverse werkgroepen
je overlegt en wisselt informatie uit met andere leefgroepen en diensten en woonzorgcentra

Profiel

Belangrijk is dat je ervaring hebt in het coachen van een team.

Aanbod

  • loon conform barema PC 330.01
  • Anciënniteit : alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.
  • Bijkomende vakantiedagen : vijf uit de sector en drie van GZA - acht dagen bovenop de twintig wettelijke dagen.
  • Arbeidsduur :de voltijdse arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uur/week. We werken in dagen van 8 uur en weken van 40 uur, waardoor je ongeveer 1 extra vrije dag per maand hebt.
  • Toeslagen voor onregelmatige prestaties :

100 % op zon- en feestdagen;
26 % voor zaterdagprestaties en 35 % voor nachtprestaties. Er is ook een oproepvergoeding voorzien;
vergoeding voor oncomfortabele uren:
tussen 19 en 20 uur = 20 %
tussen 20 en 7 uur = 35 %

  • Een ruime hospitalisatieverzekering, ook voor je gezinsleden
  • vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.

Solliciteren Bookmark and Share